Bergwerf Mensontwikkeling | TOP
informatieartikelen links en tips
Onze grootste angst is niet dat we het niet kunnen – onze grootste angst is dat we eindeloos veel meer kunnen dan we denken. Ons licht, niet onze duisternis jaagt ons angst aan. We zeggen tegen onszelf: ‘Wie ben ik dat ik briljant, betoverend, begaafd en fantastisch zou zijn?’ Maar wie ben jij eigenlijk om dat niet te zijn?... De wereld heeft er niets aan als je doet alsof je klein bent. Nelson Mandela (in Rondeel & Wagenaar, 2002)
Schenk mij de kalmte, dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, de moed om dingen te veranderen die ik kan en de wijsheid het verschil te weten. Franciscus van Assisi
We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.
T.S. Eliot, Little Gidding
Wat de mens in verwarring brengt zijn niet de feiten,
maar de meningen over die feiten. Epiktetos
Vrijheid is wat je doet met wat je is aangedaan. Sartre
Focus determines reality.
Qui-Gon in Star Wars Episode I
Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder. Lao-Tse
De mens is zijn verlangen.
Ernst Bloch
Een pessimist ziet een probleem in elke kans. Een optimist ziet een kans in elk probleem.
Winston Churchill
Men moet bereid zijn de dingen te laten komen in plaats van er, zoals Konijn, altijd achteraan te rennen.
Winnie de Poeh
Als we handelen in harmonie met de dingen, ontmoeten we de minste weerstand.
Tao Meng
De man die het wiel uitvond was een idioot. De man die de andere drie uitvond een genie.
Sid Ceasar
Mensen zijn overal op voorbereid. Behalve op uiterst serieus genomen te worden.
Als je stopt met zoeken ontstaat de mogelijkheid dat je ontdekt dat je er al bent.
De kapitein die niet weet waar hij heen wil, klaagt altijd dat de wind uit de verkeerde hoek waait.
Als je niet in beweging bent, loop je nergens tegen aan.
De beste manier om een probleem op te lossen is de humor ervan te ontdekken.
Arthur C. Clarke
Denk positief. Als je in een vijver bent gevallen, voel dan in je zakken of er vis in zit.
Darrell Royal

T O P: Toekomst Oriëntatie Programma

Wilt u snel inzicht krijgen in uw inzetbaarheid, nu en in de toekomst?
Met een Toekomst Oriëntatie Programma (TOP) krijgt u op basis van uw wensen en verwachtingen een realistisch beeld van de eigen mogelijkheden. Ambities, motivatie en eigen verantwoordelijkheid bepalen die mogelijkheden.
Samen met een adviseur werkt u concreet aan een plan van aanpak.

Een TOP is resultaatgericht en houdt het simpel.

  1. We analyseren de loopbaan tot nu toe en inventariseren kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen.
  2. We analyseren het persoonsprofiel om inzicht te krijgen in de totale persoonlijkheidsstructuur, de persoonlijke omgeving, wensen, verwachtingen en beperkingen voor de toekomst. Ambities en motivatie staan centraal.
  3. We stellen een Toekomst Oriëntatie Plan op met individuele concrete doelen. Kwaliteiten en ambities in combinatie met de ontwikkeling van de organisatie spelen een rol in wat realiseerbaar is.
  4. We evalueren het traject in het licht van de verwachtingen aan het begin en de conclusies aan het eind.

Intensief

Het Toekomst Oriëntatie Programma is intensief. Het bestaat uit zes loopbaangesprekken van anderhalf uur in een frequentie van 1 x per week, later 1 x per twee weken. De deelnemer moet rekenen op vier uur per week aan werk-opdrachten. We streven naar een afronding binnen drie maanden.

Resultaat: het TOP-overzicht

  • Conclusies uit testen en oefeningen.
  • Wensen ten aanzien van een werkomgeving.
  • Geambieerde taakelementen, functies, werkgebieden.
  • Overige persoonlijke wensen.
  • Te volgen trajecten, leerwensen, plaatsingen, alsmede strategie en stappen ter realisatie van de trajecten.