Bergwerf Mensontwikkeling | Disclaimer
informatieartikelen links en tips
Onze grootste angst is niet dat we het niet kunnen – onze grootste angst is dat we eindeloos veel meer kunnen dan we denken. Ons licht, niet onze duisternis jaagt ons angst aan. We zeggen tegen onszelf: ‘Wie ben ik dat ik briljant, betoverend, begaafd en fantastisch zou zijn?’ Maar wie ben jij eigenlijk om dat niet te zijn?... De wereld heeft er niets aan als je doet alsof je klein bent. Nelson Mandela (in Rondeel & Wagenaar, 2002)
Schenk mij de kalmte, dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, de moed om dingen te veranderen die ik kan en de wijsheid het verschil te weten. Franciscus van Assisi
We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.
T.S. Eliot, Little Gidding
Wat de mens in verwarring brengt zijn niet de feiten,
maar de meningen over die feiten. Epiktetos
Vrijheid is wat je doet met wat je is aangedaan. Sartre
Focus determines reality.
Qui-Gon in Star Wars Episode I
Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder. Lao-Tse
De mens is zijn verlangen.
Ernst Bloch
Een pessimist ziet een probleem in elke kans. Een optimist ziet een kans in elk probleem.
Winston Churchill
Men moet bereid zijn de dingen te laten komen in plaats van er, zoals Konijn, altijd achteraan te rennen.
Winnie de Poeh
Als we handelen in harmonie met de dingen, ontmoeten we de minste weerstand.
Tao Meng
De man die het wiel uitvond was een idioot. De man die de andere drie uitvond een genie.
Sid Ceasar
Mensen zijn overal op voorbereid. Behalve op uiterst serieus genomen te worden.
Als je stopt met zoeken ontstaat de mogelijkheid dat je ontdekt dat je er al bent.
De kapitein die niet weet waar hij heen wil, klaagt altijd dat de wind uit de verkeerde hoek waait.
Als je niet in beweging bent, loop je nergens tegen aan.
De beste manier om een probleem op te lossen is de humor ervan te ontdekken.
Arthur C. Clarke
Denk positief. Als je in een vijver bent gevallen, voel dan in je zakken of er vis in zit.
Darrell Royal

Disclaimer

De website www.bergwerf Mensontwikkeling.nl is eigendom van Bergwerf Mensontwikkeling. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Bergwerf Mensontwikkeling anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Bergwerf Mensontwikkeling besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat Bergwerf Mensontwikkeling vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Bergwerf Mensontwikkeling kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Bergwerf Mensontwikkeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Privacystatement

Bergwerf Mensontwikkeling gaat zorgvuldig en discreet om met de informatie van klanten en bezoekers van deze site. In dit privacystatement staat beschreven welke informatie wordt verzameld en met welk doel.

Bergwerf Mensontwikkeling blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van de website. Daartoe is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wat wel (geanonimiseerd) wordt bijgehouden en bewaard is het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Door middel van deze informatie kan Bergwerf Mensontwikkeling de website optimaliseren om de bezoeker zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Bezoekers van de site die geinteresseerd zijn in de diensten van Bergwerf Mensontwikkeling kunnen informatie aanvragen door middel van een aanvraagformulier. Bergwerf Mensontwikkeling gebruikt de verstrekte informatie om de klant van dienst te kunnen zijn. Bergwerf Mensontwikkeling geeft geen informatie door aan derden, tenzij er voorafgaand toestemming is verkregen van de desbetreffend persoon of organisatie.

Berfwerf Mensontwikkeling houdt zich aan de gedragscode en reglement van rechtspraak van Noloc, de vereniging van loopbaanprofessionals.