Bergwerf Mensontwikkeling | Outplacement
informatieartikelen links en tips
Onze grootste angst is niet dat we het niet kunnen – onze grootste angst is dat we eindeloos veel meer kunnen dan we denken. Ons licht, niet onze duisternis jaagt ons angst aan. We zeggen tegen onszelf: ‘Wie ben ik dat ik briljant, betoverend, begaafd en fantastisch zou zijn?’ Maar wie ben jij eigenlijk om dat niet te zijn?... De wereld heeft er niets aan als je doet alsof je klein bent. Nelson Mandela (in Rondeel & Wagenaar, 2002)
Schenk mij de kalmte, dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, de moed om dingen te veranderen die ik kan en de wijsheid het verschil te weten. Franciscus van Assisi
We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.
T.S. Eliot, Little Gidding
Wat de mens in verwarring brengt zijn niet de feiten,
maar de meningen over die feiten. Epiktetos
Vrijheid is wat je doet met wat je is aangedaan. Sartre
Focus determines reality.
Qui-Gon in Star Wars Episode I
Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder. Lao-Tse
De mens is zijn verlangen.
Ernst Bloch
Een pessimist ziet een probleem in elke kans. Een optimist ziet een kans in elk probleem.
Winston Churchill
Men moet bereid zijn de dingen te laten komen in plaats van er, zoals Konijn, altijd achteraan te rennen.
Winnie de Poeh
Als we handelen in harmonie met de dingen, ontmoeten we de minste weerstand.
Tao Meng
De man die het wiel uitvond was een idioot. De man die de andere drie uitvond een genie.
Sid Ceasar
Mensen zijn overal op voorbereid. Behalve op uiterst serieus genomen te worden.
Als je stopt met zoeken ontstaat de mogelijkheid dat je ontdekt dat je er al bent.
De kapitein die niet weet waar hij heen wil, klaagt altijd dat de wind uit de verkeerde hoek waait.
Als je niet in beweging bent, loop je nergens tegen aan.
De beste manier om een probleem op te lossen is de humor ervan te ontdekken.
Arthur C. Clarke
Denk positief. Als je in een vijver bent gevallen, voel dan in je zakken of er vis in zit.
Darrell Royal

Outplacement

Gedwongen door een beslissing moet een medewerker naar een andere werkkring omzien. U hebt geen alternatieven gevonden in de eigen organisatie. U kunt uw werknemer wel de zorgvuldigheid bieden van professionele begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe functie. Outplacement werkt oplossingsgericht, spaart kosten en houdt reputaties hoog.

Persoonlijke aandacht

Bergwerf Mensontwikkeling kijkt naar ieders unieke kwaliteiten en biedt opvang, sfeer, persoonlijke aandacht en interesse. Wij stellen ook eisen aan de motivatie van de te outplacen werknemer. Daarom spreken we de aanleiding voor zijn vertrek zorgvuldig door. En bekijken we of betrokkene met behulp van outplacement redelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt.

Procedure

  • We stellen de uitgangssituatie van de deelnemer vast. Er is aandacht voor verwerking en acceptatie.
  • We analyseren zijn loopbaan tot nu toe en ontwikkelen inzicht in persoonlijk functioneren.
  • We maken een analyse van het persoonsprofiel: inzicht in de totale persoonlijkheidsstructuur, de persoonlijke omgeving, wensen, verwachtingen en beperkingen voor de toekomst. De ambities en motivatie van de deelnemer staan centraal.
  • De deelnemer krijgt een algemeen psychologisch onderzoek.
  • We maken een functie- en organisatieanalyse.
  • We maken een marktanalyse.

De begeleiding vervult in dit analyseproces een stimulerende en kritisch toetsende functie.

Marktbewerking

  • Kennis vergaren over de geambieerde sectoren en organisaties daarbinnen. Netwerken. We bereiden de deelnemer voor op oriëntatiegesprekken.
  • Solliciteren. Curricula vitae maken, brieven schrijven, andersoortige contacten leggen, interviews voorbereiden en evalueren, presenteren.
  • Indien van toepassing, begeleiding bij de voorbereiding en start van een zelfstandige onderneming.