Bergwerf Mensontwikkeling | Teamcoaching
informatieartikelen links en tips
Onze grootste angst is niet dat we het niet kunnen – onze grootste angst is dat we eindeloos veel meer kunnen dan we denken. Ons licht, niet onze duisternis jaagt ons angst aan. We zeggen tegen onszelf: ‘Wie ben ik dat ik briljant, betoverend, begaafd en fantastisch zou zijn?’ Maar wie ben jij eigenlijk om dat niet te zijn?... De wereld heeft er niets aan als je doet alsof je klein bent. Nelson Mandela (in Rondeel & Wagenaar, 2002)
Schenk mij de kalmte, dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, de moed om dingen te veranderen die ik kan en de wijsheid het verschil te weten. Franciscus van Assisi
We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.
T.S. Eliot, Little Gidding
Wat de mens in verwarring brengt zijn niet de feiten,
maar de meningen over die feiten. Epiktetos
Vrijheid is wat je doet met wat je is aangedaan. Sartre
Focus determines reality.
Qui-Gon in Star Wars Episode I
Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder. Lao-Tse
De mens is zijn verlangen.
Ernst Bloch
Een pessimist ziet een probleem in elke kans. Een optimist ziet een kans in elk probleem.
Winston Churchill
Men moet bereid zijn de dingen te laten komen in plaats van er, zoals Konijn, altijd achteraan te rennen.
Winnie de Poeh
Als we handelen in harmonie met de dingen, ontmoeten we de minste weerstand.
Tao Meng
De man die het wiel uitvond was een idioot. De man die de andere drie uitvond een genie.
Sid Ceasar
Mensen zijn overal op voorbereid. Behalve op uiterst serieus genomen te worden.
Als je stopt met zoeken ontstaat de mogelijkheid dat je ontdekt dat je er al bent.
De kapitein die niet weet waar hij heen wil, klaagt altijd dat de wind uit de verkeerde hoek waait.
Als je niet in beweging bent, loop je nergens tegen aan.
De beste manier om een probleem op te lossen is de humor ervan te ontdekken.
Arthur C. Clarke
Denk positief. Als je in een vijver bent gevallen, voel dan in je zakken of er vis in zit.
Darrell Royal

Teamcoaching

In een succesvol team communiceren de leden open met elkaar. Een succesvol team bestaat uit leden die bereid zijn goed samen te werken. Men kent elkaar en elkaars kwaliteiten. De hiërarchie in relaties ontbreekt schijnbaar en de teamleden houden van stevige, kritische gesprekken. Leden van een succesvol team vragen en krijgen duidelijke feedback en streven ambitieuze maar haalbare doelen na. Ze voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om die doelen te bereiken. Met steun van en aan elkaar.

Herkent u in het bovenstaande uw eigen team? Of kan daar de samenwerking beter?

Veel mensen raken gemotiveerd van samenwerken met anderen. Maar het gaat niet vanzelf om als team goed met elkaar te functioneren. Teamcoaching helpt het team beter te presteren en zich beter te ontwikkelen. Teamcoaching helpt alle zaken die een betere samenwerking belemmeren terug te dringen. Zaken als gebrek aan vertrouwen in andere teamleden, angsten, rivaliteit, verborgen agenda's, niet luisteren, geen zinvol collectief werk, vaste overtuigingen en standpunten. Ook langdurige, niet uitgesproken conflicten of een vertrouwenscrisis kunnen de aanleiding vormen voor een coachingstraject.

Rol van de coach

De coach helpt het team een goede teamgeest te ontwikkelen. We krijgen ieders persoonlijke stijl helder en ieder wordt gestimuleerd vanuit verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te handelen. De dynamiek van het team is belangrijk. Teamleden krijgen meer inzicht in elkaar terwijl ze vier stadia doorlopen, van blokkades bespreekbaar maken tot afspraken maken. De coach faciliteert hierbij.

Werkwijze

Alle teamleden vullen vooraf een vragenlijst in die haarscherp in beeld brengt wat de teamleden kenmerkt. Afhankelijk van de vraag werken we aan: • leren omgaan met sterke veranderingen • duidelijkheid over de stijl van leidinggeven • een sterker gevoel voor gezamenlijke verantwoordelijkheid • de individuele kwaliteiten van de teamleden • vertrouwen en respect tussen de teamleden onderling en tussen het team en de leidinggevende.